Betaling

Hosbonds Køreskole & StartDriving.dk kan modtage betaling via MobilePay nummer 10 35 41 eller via bankoverførsel til Nordjyske Bank registreringsnummer 7454 kontonummer 1178245. Betaling af ”lovpakken” kan betales fordelt på to rater, med betaling af første rate senest 14 dage efter start. Anden rate betales senest 30 dage efter start.

Alt gæld skal betales inden køreprøve.

Alle beløb er i danske kroner og inkl. moms.

Afbestilling af prøver

Hvis en prøve ønskes aflyst, skal det ske 5 hverdage før inden kl. 12.00. Det betyder at du skal give køreskolen besked senest 6 hverdage før.
Såfremt aflysning ikke sker rettidigt, opkræves nyt gebyr for berammelse af ny prøve.

Reminder, eleven er selv ansvarlig for undervisningen, herunder at alle dokumenter til enhver tid er udfyldt og underskrevet efter forskrifterne.

Som elev har du selv ansvar for at medbringe samtlige dokumenter til alle prøver, køre- og teoriundervisning, manøvrebane og køreteknisk anlæg.
Hvis der er mangler ved dokumenterne, når du møder op til ovenstående delelementer i undervisningen, risikerer du, at du ikke kan gennemføre forløbet.
Det er ærgerligt at blive udelukket på grund af mangler eller forkert udfyldte papirer – og samtidigt skulle betale endnu engang.

Eleven hæfter for egne dokumenter, og det skal bemærkes at disse IKKE kan ind- eller udleveres digitalt og IKKE kan sendes med post eller fragtselskab.
Enhver udveksling af dokumenter er omhandlet af køreskolens GDPR-politik.

Andre betingelser

Der henvises til siden om priser her på hjemmesiden.